Herb szkoły

Warsztaty na Politechnice Wrocławskiej

27 listopada 2023 r. uczniowie klasy 3d uczestniczyli w ćwiczeniach laboratoryjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Doświadczenia jakie mieli do wykonania to m.in. spalanie magnezu i siarki w powietrzu, reakcje zobojętniania, otrzymywanie AgCl i jego rozkład pod wpływem światła, roztwarzanie Cu i Zn w kwasach, otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) i wodorotlenku żelaza(III) badanie wpływu temperatury, stężenia i katalizatora na szybkość reakcji chemicznych. W czasie zajęć było bardzo kolorowo, a za sprawą Pani dr inż Iwony Rutkowskiej było także bardzo ciekawie. Bardzo dziękujemy.

RODO